با استفاده از این وب سرویس، میتوانید لیست قیمت خرید و فروش انواع ارزهای جهانی را به صورت لحظه ای دریافت کنید.

جهت دریافت توکن دسترسی، اینجا کلیک کنید. - نمونه توکن دسترسی: 750394:b5d1ada54acf4185c1a114a526d0bf18


دسترسی به نسخه 1 وب سرویس، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

https://api.ineo-team.ir/Currencie.php

با توجه به اینکه وب سرویس، نیاز به توکن دسترسی دارد، میبایست در هنگام ارسال درخواست از طریق متد GET یا POST، باید مقدار پارامتر accessKey برابر با توکن دسترسی شما باشد.

https://api.ineo-team.ir/Currencie.php?accessKey=750394:b5d1ada54acf4185c1a114a526d0bf18

برای استفاده از این وب سرویس، درخواست ها را باید از طریق متد GET یا POST ارسال کنیم.

نکته مهم 1: این وب سرویس دارای سیستم کنترل اسپم میباشد و در صورتی که در 5 ثانیه، بیشتر از 5 درخواست به وب سرویس ارسال کنید، آیپی شما مسدود خواهد شد و دسترسی به این وب سرویس برای شما ممکن نخواهد بود و با توجه به قوانین و شرایط استفاده از وب سرویس های آی نئو، بعد از بلاک شدن، توکن دسترسی شما مسدود خواهد شد.

نکته مهم 2: در صورتی که از کانال رسمی وب سرویس های آی نئو خارج شوید، تمامی توکن دسترسی های شما غیرفعال میشوند و برای فعال سازی مجدد، میبایست ابتدا در کانال @iNeoAPI عضو شوید و بر روی دستور /active کلیک کنید تا توسط پشتیبانی، عضویت شما بررسی و توکن دسترسی های شما مجددا فعال شوند.
دریافت لیست قیمت ارزها:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از درخواست زیر، میتوانید به صورت جامع، لیست قیمت ارزها را دریافت کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
accessKey اجباری توکن دسترسی شما
name اختیاری انتخاب یک ارز

در صورتی که مقدار پارامتر name خالی باشد، لیست ارزها را به صورت کامل نشان میدهید اما اگر مقدار این پارامتر برابر با نام یک ارز باشد، فقط قیمت همان ارز را نشان میدهد.

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/Currencie.php?accessKey=750394:b5d1a***526d0bf18

https://api.ineo-team.ir/Currencie.php?accessKey=750394:b5d1a***526d0bf18&name=USD
جدول کد وضعیت درخواست ها:

با استفاده از جدول زیر، میتوانید وضعیت و خطا های هر درخواست وب سرویس QRCode را بررسی کنید.


لیست کد وضعیت درخواست:

کد درخواست
توضیحات
200 - successfully درخواست به موفقیت ارسال شد.
4001 - parameter_error پارامترهای اصلی و اجباری وارد نشده اند.
8 - input_error اطلاعات وارد شده توسط شما صحیح نمیباشد.
404 - data_error اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد.

در صورتی که کد وضعیت مورد نظر، در جدول بالا نبود، جدول کامل لیست کد وضعیت درخواست ها را مطالعه کنید.
نمونه کد ارسال درخواست به زبان PHP:

ارسال درخواست از طریق متد POST با استفاده از cURL:

شما از طریق قطعه کد زیر، میتوانید با ارائه اطلاعات خواسته شده، درخواست خود را به وب سرویس ارسال کنید.

معرفی در تلگرام - دانلود نمونه کد


در تصویر زیر، نحوه ارسال درخواست به روش POST را مشاهده میکنید..