با استفاده از این وب سرویس، میتوانید تاریخ های هجری شمسی، هجری قمری و میلادی را به یک دیگر تبدیل کنید.


دسترسی به نسخه 1 وب سرویس، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

https://api.ineo-team.ir/DateConvert.php

برای استفاده از این وب سرویس، درخواست ها را باید از طریق متد GET ارسال کنیم.

نکته مهم: این وب سرویس دارای سیستم کنترل اسپم میباشد و در صورتی که در 10 ثانیه، بیشتر از 7 درخواست به وب سرویس ارسال کنید، آیپی شما مسدود خواهد شد و دسترسی به این وب سرویس برای شما ممکن نخواهد بود.
تبدیل تاریخ هجری شمسی به هجری قمری و میلادی:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید تاریخ هجری شمسی مورد نظر خود را به هجری قمری و میلادی تبدیل کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
method اجباری مقدار: shamsi
year اجباری سال مورد نظر
month اجباری ماه مورد نظر
day اجباری روز مورد نظر

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/DateConvert.php?method=shamsi&day=21&month=1&year=1370
تبدیل تاریخ میلادی به هجری شمسی و هجری قمری:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید تاریخ میلادی مورد نظر خود را به هجری شمسی و هجری قمری تبدیل کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
method اجباری مقدار: miladi
year اجباری سال مورد نظر
month اجباری ماه مورد نظر
day اجباری روز مورد نظر

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/DateConvert.php?method=miladi&day=10&month=4&year=1991
تبدیل تاریخ هجری قمری به هجری شمسی و میلادی:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید تاریخ هجری قمری مورد نظر خود را به هجری شمسی و میلادی تبدیل کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
method اجباری مقدار: ghamari
year اجباری سال مورد نظر
month اجباری ماه مورد نظر
day اجباری روز مورد نظر

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/DateConvert.php?method=ghamari&day=24&month=9&year=1411
جدول کد وضعیت درخواست ها:

با استفاده از جدول زیر، میتوانید وضعیت و خطا های هر درخواست وب سرویس تبدیل تاریخ را بررسی کنید.


لیست کد وضعیت درخواست:

کد درخواست
توضیحات
200 - successfully درخواست به موفقیت ارسال شد.
4001 - parameter_error پارامترهای اصلی و اجباری وارد نشده اند.
1 - date_parameter_error مقدار پارامترهای اصلی عدد نمیباشد.

در صورتی که کد وضعیت مورد نظر، در جدول بالا نبود، جدول کامل لیست کد وضعیت درخواست ها را مطالعه کنید.
نمونه کد ارسال درخواست به زبان PHP:

ارسال درخواست از طریق متد GET با استفاده از cURL:

شما از طریق قطعه کد زیر، میتوانید تمامی درخواست ها را به وب سرویس تبدیل تاریخ آی نئو تیم ارسال کنید، کافیست مقدار پارامترها را به صورت آرایه از طریق کد زیر به وب سرویس ارسال کنید.

گیتهاب وب سرویس - معرفی در تلگرام - دانلود نمونه کد


تصویر زیر، قطعه کد ارسال درخواست میباشد که مقدار پارامترها به صورت کامنت مشخص شده است.