با استفاده از این وب سرویس، میتوانید بررسی کنید، دامنه مورد نظر در دسترس است یا قبلا خریداری و فعال سازی شده است.


دسترسی به نسخه 1 وب سرویس، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

https://api.ineo-team.ir/domainChecker.php

برای استفاده از این وب سرویس، درخواست ها را باید از طریق متد GET ارسال کنیم.
بررسی کردن دامنه:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید بررسی کنید دامنه مورد نظر در دسترس میباشد یا خیر. جهت ارسال درخواست، کافیست نام دامنه مورد نظر خود را بدون پسوند ارسال کنید تا وب سرویس آن را با دامنه های معتبر بررسی کند.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
domain اجباری نام دامنه مورد نظر بدون پسوند

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/domainChecker.php?domain=google
جدول کد وضعیت درخواست ها:

با استفاده از جدول زیر، میتوانید وضعیت و خطا های هر درخواست وب سرویس جستجوگر دامنه را بررسی کنید.


لیست کد وضعیت درخواست:

کد درخواست
توضیحات
200 - successfully درخواست به موفقیت ارسال شد.
4001 - parameter_error پارامترهای اصلی و اجباری وارد نشده اند.

در صورتی که کد وضعیت مورد نظر، در جدول بالا نبود، جدول کامل لیست کد وضعیت درخواست ها را مطالعه کنید.
نمونه کد ارسال درخواست به زبان PHP:

ارسال درخواست از طریق متد GET با استفاده از cURL:

شما از طریق قطعه کد زیر، میتوانید با ارسال نام دامنه به فانکشن DomainChecker، دامنه مورد نظر را بررسی کنید.

معرفی در تلگرام - دانلود نمونه کد


تصویر زیر، قطعه کد ارسال درخواست میباشد که به جای کلمه google، میتوانید نام دامنه مورد نظر خود را قرار دهید.