با استفاده از این وب سرویس، میتوانید فایل های خود را اسکن کنید تا از سالم بودن فایل اطمینان پیدا کنید.


دسترسی به نسخه 1 وب سرویس، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

https://api.ineo-team.ir/drweb.php

برای استفاده از این وب سرویس، درخواست ها را باید از طریق متد GET ارسال کنیم.

نکته مهم: این وب سرویس دارای سیستم کنترل اسپم میباشد و در صورتی که در 10 ثانیه، بیشتر از 7 درخواست به وب سرویس ارسال کنید، آیپی شما مسدود خواهد شد و دسترسی به این وب سرویس برای شما ممکن نخواهد بود.
اسکن فایل:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید فایل های مورد نظر خود را اسکن کنید، برای اسکن فایل توسط این وب سرویس، باید لینک مستقیم فایل مورد نظر را به وب سرویس ارسال کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
action اجباری مقدار: scan
file_url اجباری لینک مستقیم فایل مورد نظر

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/drweb.php?action=scan&file_url=https://ineo-team.ir/vrs.V.7.apk
جدول کد وضعیت درخواست ها:

با استفاده از جدول زیر، میتوانید وضعیت و خطا های هر درخواست وب سرویس آنتی ویروس دکتر وب را بررسی کنید.


لیست کد وضعیت درخواست:

کد درخواست
توضیحات
200 - successfully درخواست به موفقیت ارسال شد.
4001 - parameter_error پارامترهای اصلی و اجباری وارد نشده اند.
404 - data_error اطلاعاتی جهت نمایش خروجی وجود ندارد.

در صورتی که کد وضعیت مورد نظر، در جدول بالا نبود، جدول کامل لیست کد وضعیت درخواست ها را مطالعه کنید.
نمونه کد ارسال درخواست به زبان PHP:

ارسال درخواست از طریق متد GET با استفاده از cURL:

شما از طریق قطعه کد زیر، میتوانید با ارسال لینک مستقیم فایل، عملیات اسکن را انجام دهید. همچنین نمونه کد استفاده از این وب سرویس در ربات تلگرام نیز موجود است که با ورود به صفحه گیتهاب، میتوانید مشاهده کنید.

گیتهاب وب سرویس - معرفی در تلگرام - دانلود نمونه کد


تصویر زیر، قطعه کد ارسال درخواست میباشد که به جای لینک موجود، لینک مورد نظر خود را وارد کنید و سپس لینک خروجی اسکن را دریافت کنید.