با استفاده از این وب سرویس، میتوانید وب هوک ربات تلگرام خود را مخفی کنید تا از حمله هکران در امان باشید. همچنین در صورتی که هاست شما گواهینامه امنیتی SSL نداشته باشد، با استفاده از این وب سرویس، دیگر نیازی به پروتکل SSL نمیباشد.


دسترسی به نسخه 2 وب سرویس، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

https://api.ineo-team.ir/api.v2/HideHook.php

برای استفاده از این وب سرویس، درخواست ها را باید از طریق متد GET یا POST ارسال کنیم.
مخفی کردن یک وب هوک:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید با استفاده از توکن و آدرس سورس ربات تلگرام خود، آدرس وب هوک ربات خود را مخفی کنید تا از حمله هکرها در امان باشید. بعد از اتمام عملیات هاید هوک، میتوانید وب هوک ربات خود را از طریق ربات @iWebHookerBot و یا از طریق وب سرویس رسمی تلگرام بررسی کنید و آدرس وب هوک مخفی شده خود را مشاهده کنید.

نکته مهم: دقت داشته باشید که در صورت استفاده از وب سرویس هاید هوک، نباید از کدهای محدودیت آیپی استفاده کنید. در صورتی که میخواهید از کد محدودیت آیپی استفاده کنید، باید آیپی آدرس آی نئو تیم [190.2.137.33] را به لیست آیپی های مجاز اضافه کنید. (مشاهده عکس مجاز کردن آیپی) | (توضیحات مجاز کردن آیپی)

مقدار delete_password که در خروجی مخفی کردن آدرس وب هوک به شما داده میشود را باید در محلی ذخیره کنید. این پسورد فقط 1 بار به شما نمایش داده میشود که جهت حذف هاید هوک استفاده میشود.

مسیر: JSON->result->delete_password

پارامتر
اهمیت
توضیحات
action اجباری مقدار: create
token اجباری توکن ربات تلگرام
url اجباری آدرس سورس ربات

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/api.v2/HideHook.php?action=create&token=5317726616:AAEn*****SNB6_Tc&url=https://bot.ir/new.php
حذف هاید هوک:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید هاید هوک ایجاد شده خود را حذف کنید. برای اینکار نیاز به پسورد دارید که این پسورد 1 بار در زمان ساخت هاید هوک (مرحله اول) نمایش داده میشود.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
action اجباری مقدار: delete
authKey اجباری توکن دسترسی اتصال به وب هوک
delete_password اجباری پسورد حذف هاید هوک

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/api.v2/HideHook.php?action=delete&authKey=SkRktI*****SewQT09&delete_password=w5TpKnz***vQOEm
جدول کد وضعیت درخواست ها:

با استفاده از جدول زیر، میتوانید وضعیت و خطا های هر درخواست وب سرویس هاید هوک (مخفی کننده آدرس وب هوک ربات تلگرام) را بررسی کنید.


لیست کد وضعیت درخواست:

کد درخواست
توضیحات
200 - successfully درخواست به موفقیت ارسال شد.
4001 - parameter_error پارامترهای اصلی و اجباری وارد نشده اند.
101 - bot_token_invalid توکن ربات تلگرام مورد نظر نادرست است.
102 - decrypt_error سیستم قادر به کدگشایی اطلاعات درخواست نمی باشد.
104 - webhook_key_invalid توکن دسترسی اتصال به وب هوک اشتباه است.
105 - source_url_invalid آدرس وبهوک سورس ربات نادرست است.
106 - telegram_api_error خطا از سمت وب سرویس تلگرام میباشد.
107 - delete_password_invalid پسورد حذف هاید هوک اشتباه است.

در صورتی که کد وضعیت مورد نظر، در جدول بالا نبود، جدول کامل لیست کد وضعیت درخواست ها را مطالعه کنید.
نمونه کد ارسال درخواست به زبان PHP:

ارسال درخواست از طریق متد GET با استفاده از cURL:

شما از طریق قطعه کد زیر، میتوانید با ارائه آدرس سورس و توکن ربات به متغیر های token و url، درخواست خود را به وب سرویس هاید هوک آی نئو تیم ارسال کنید تا وب هوک ربات شما مخفی شود.

معرفی در تلگرام - دانلود نمونه کد


در قطعه کد زیر، مقدار متغیر token باید برابر با توکن ربات و مقدار متغیر url باید برابر با آدرس سورس ربات تلگرام شما باشد.