با استفاده از این وب سرویس، میتوانید اطلاعات پیج ها و ... را دریافت کنید. همچنین از این وب سرویس، میتوانید برای دانلود عکس ها، فیلم ها و ... استفاده کنید.

جهت خرید و دریافت توکن دسترسی، اینجا کلیک کنید. - نمونه توکن دسترسی: 933009:73f6b7169c7f79216889e0e131c45708


دسترسی به نسخه 1 وب سرویس، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

https://api.ineo-team.ir/instagram.php

با توجه به اشتراکی بودن این وب سرویس، میبایست در هنگام ارسال درخواست از طریق متد GET، پارامتر accessKey را با مقدار توکن دسترسی خود ارسال کنید:

https://api.ineo-team.ir/instagram.php?accessKey=933009:73f6b7169c7f79216889e0e131c45708

برای استفاده از این وب سرویس، درخواست ها را باید از طریق متد GET ارسال کنیم.

نکته مهم 1: این وب سرویس دارای سیستم کنترل اسپم میباشد و در صورتی که در 6 ثانیه، بیشتر از 5 درخواست به وب سرویس ارسال کنید، آیپی شما مسدود خواهد شد و دسترسی به این وب سرویس برای شما ممکن نخواهد بود و با توجه به قوانین و شرایط استفاده از وب سرویس های آی نئو، بعد از بلاک شدن، توکن دسترسی شما مسدود خواهد شد.

نکته مهم 2: در صورتی که از کانال رسمی وب سرویس های آی نئو خارج شوید، تمامی توکن دسترسی های شما غیرفعال میشوند و برای فعال سازی مجدد، میبایست ابتدا در کانال @iNeoAPI عضو شوید و بر روی دستور /active کلیک کنید تا توسط پشتیبانی، عضویت شما بررسی و توکن دسترسی های شما مجددا فعال شوند.
دریافت آیدی عددی پیج اینستاگرام:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید آیدی عددی اختصاصی هر پیج را دریافت کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
accessKey اجباری توکن دسترسی شما
action اجباری مقدار: getid
username اجباری نام کاربری اینستاگرام

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/instagram.php?accessKey=933009:73f6b71***c45708&action=getid&username=amirhosseinyeganehofficial
دریافت اطلاعات پیج اینستاگرام:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید اطلاعات یک پیج اینستاگرام و عکس پروفایل آن را دریافت کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
accessKey اجباری توکن دسترسی شما
action اجباری مقدار: profile
username اجباری نام کاربری اینستاگرام

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/instagram.php?accessKey=933009:73f6b71***c45708&action=profile&username=amirhosseinyeganehofficial
دریافت اطلاعات و لینک دانلود استوری:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید استوری های یک پیج را به صورت دسته بندی عکس و فیلم دریافت کنید

پارامتر
اهمیت
توضیحات
accessKey اجباری توکن دسترسی شما
action اجباری مقدار: storie
username اجباری نام کاربری اینستاگرام

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/instagram.php?accessKey=933009:73f6b71***c45708&action=storie&username=instagram
دریافت لیست هایلایت های پیج:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید لیست هایلایت های یک پیج را دریافت کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
accessKey اجباری توکن دسترسی شما
action اجباری مقدار: highlight
username اجباری نام کاربری اینستاگرام

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/instagram.php?accessKey=933009:73f6b71***c45708&action=highlight&username=mobilestoreamir
دریافت اطلاعات و لینک دانلود هایلایت از طریق لینک:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید هایلایت های یک پیج را به صورت دسته بندی عکس و فیلم از طریق لینک هایلایت دریافت کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
accessKey اجباری توکن دسترسی شما
action اجباری مقدار: highlight
link اجباری لینک کپی شده هایلایت

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/instagram.php?accessKey=933009:73f6b71***c45708&action=highlight&link=https://instagram.com/stories/highlights/17885966294007251/

https://api.ineo-team.ir/instagram.php?accessKey=933009:73f6b71***c45708&action=highlight&link=https://instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODg1OTY2Mjk0MDA3MjUx
دریافت اطلاعات و لینک دانلود هایلایت از طریق آیدی:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید هایلایت های یک پیج را به صورت دسته بندی عکس و فیلم از طریق آیدی هایلایت دریافت کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
accessKey اجباری توکن دسترسی شما
action اجباری مقدار: highlight
id اجباری آیدی عددی هایلایت

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/instagram.php?accessKey=933009:73f6b71***c45708&action=highlight&id=18211362850144547
دریافت اطلاعات و لینک دانلود پست:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید پست های یک پیج را به صورت دسته بندی عکس و فیلم دریافت کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
accessKey اجباری توکن دسترسی شما
action اجباری مقدار: post
link اجباری لینک کپی شده پست

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/instagram.php?accessKey=933009:73f6b71***c45708&action=post&link=https://instagram.com/p/CbcyyD5Ifj8
دریافت اطلاعات و لینک دانلود چند پست اخیر:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید چند پست اخیر یک پیج را به صورت دسته بندی عکس و فیلم دریافت کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
accessKey اجباری توکن دسترسی شما
action اجباری مقدار: lastpost
username اجباری نام کاربری اینستاگرام

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/instagram.php?accessKey=933009:73f6b71***c45708&action=lastpost&username=instagram
جدول کد وضعیت درخواست ها:

با استفاده از جدول زیر، میتوانید وضعیت و خطا های هر درخواست وب سرویس اینستاگرام را بررسی کنید.


لیست کد وضعیت درخواست:

کد درخواست
توضیحات
200 - successfully درخواست به موفقیت ارسال شد.
4001 - parameter_error پارامترهای اصلی و اجباری وارد نشده اند.
1 - page_error پیج مورد نظر پیدا نشد.
2 - highlight_error هایلایت پیدا نشده است یا لینک هایلایت اشتباه است.
3 - post_error پست پیدا نشده است یا لینک اشتباه است.
4 - storie_error استوری پیدا نشده است.
1 - page_error پیج مورد نظر شخصی است.

در صورتی که کد وضعیت مورد نظر، در جدول بالا نبود، جدول کامل لیست کد وضعیت درخواست ها را مطالعه کنید.
نمونه کد ارسال درخواست به زبان PHP:

ارسال درخواست از طریق متد GET با استفاده از cURL:

شما از طریق قطعه کد زیر، میتوانید تمامی درخواست ها را به وب سرویس اینستاگرام آی نئو تیم ارسال کنید، کافیست مقدار پارامترها را به صورت آرایه از طریق کد زیر به وب سرویس ارسال کنید. دقت داشته باشید که توکن دسترسی خود را حتما باید در خط 4 به جای YOUR-ACCESS-TOKEN بنویسید.

گیتهاب وب سرویس - معرفی در تلگرام - دانلود نمونه کد


در تصویر نمونه درخواست PHP، یک مثال جهت دریافت اطلاعات پیج طراحی شده است.