با استفاده از این وب سرویس، میتوانید اطلاعات آیپی آدرس مورد نظر را دریافت کنید.


دسترسی به نسخه 1 وب سرویس، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

https://api.ineo-team.ir/ip-information.php

برای استفاده از این وب سرویس، درخواست ها را باید از طریق متد GET ارسال کنیم.

نکته مهم: این وب سرویس دارای سیستم کنترل اسپم میباشد و در صورتی که در 10 ثانیه، بیشتر از 7 درخواست به وب سرویس ارسال کنید، آیپی شما مسدود خواهد شد و دسترسی به این وب سرویس برای شما ممکن نخواهد بود.
دریافت اطلاعات آدرس آیپی:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید آدرس آیپی مورد نظر خود را به پارامتر ip ارسال کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
ip اجباری آدرس آیپی مورد نظر

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/ip-information.php?ip=5.181.234.254
جدول کد وضعیت درخواست ها:

با استفاده از جدول زیر، میتوانید وضعیت و خطا های هر درخواست وب سرویس اطلاعات آدرس آیپی را بررسی کنید.


لیست کد وضعیت درخواست:

کد درخواست
توضیحات
200 - successfully درخواست به موفقیت ارسال شد.
4001 - parameter_error پارامترهای اصلی و اجباری وارد نشده اند.
72 - ip_error فرمت آیپی ارسال شده اشتباه است.
3 - service_error خطا از سمت سرویس دهنده میباشد.

در صورتی که کد وضعیت مورد نظر، در جدول بالا نبود، جدول کامل لیست کد وضعیت درخواست ها را مطالعه کنید.
نمونه کد ارسال درخواست به زبان PHP:

ارسال درخواست از طریق متد GET با استفاده از cURL: (نمونه کد موجود نیست)

برای استفاده از این وب سرویس، نمونه کد وجود ندارد. استفاده از این وب سرویس، بسیار ساده است.

معرفی در تلگرام