با استفاده از این وب سرویس، میتوانید لینک های بلند را کوتاه کنید. این وب سرویس، با چندین سرویس مختلف لینک های شما را کوتاه میکند. این وب سرویس، فقط سرویس های در دسترس را نمایش میدهد و ممکن است یک سرویس، در درخواست اول فعال باشد و در درخواست دوم نباشد و به صورت خودکار از خروجی وب سرویس حذف میشود.


دسترسی به نسخه 2 وب سرویس، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

https://api.ineo-team.ir/linkshortener.php

برای استفاده از این وب سرویس، درخواست ها را باید از طریق متد GET ارسال کنیم.

نکته مهم: این وب سرویس دارای سیستم کنترل اسپم میباشد و در صورتی که در 10 ثانیه، بیشتر از 9 درخواست به وب سرویس ارسال کنید، آیپی شما مسدود خواهد شد و دسترسی به این وب سرویس برای شما ممکن نخواهد بود.
کوتاه کردن لینک بلند:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید لینک های بلند خود را کوتاه کنید. فقط باید لینک بلند را به پارامتر link ارسال کنید.

در نمونه پاسخ، خروجی وب سرویس، لینک بلند را با 12 سرویس مختلف کوتاه کرده است، ممکن است این تعداد کمتر یا بیشتر شود و بستگی به سرویس های فعال دارد. ممکن است بعضی از سرویس ها، از لیست حذف یا سرویس های جدید اضافه شوند.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
link اجباری لینک بلند شما

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/linkshortener.php?link=https://docs.ineo-team.ir/linkshortener
جدول کد وضعیت درخواست ها:

با استفاده از جدول زیر، میتوانید وضعیت و خطا های هر درخواست وب سرویس کوتاه کننده لینک را بررسی کنید.


لیست کد وضعیت درخواست:

کد درخواست
توضیحات
200 - successfully درخواست به موفقیت ارسال شد.
4001 - parameter_error پارامترهای اصلی و اجباری وارد نشده اند.
8 - input_error لینک وارد شده اشتباه باشد.

در صورتی که کد وضعیت مورد نظر، در جدول بالا نبود، جدول کامل لیست کد وضعیت درخواست ها را مطالعه کنید.
نمونه کد ارسال درخواست به زبان PHP:

ارسال درخواست از طریق متد GET با استفاده از cURL:

شما از طریق قطعه کد زیر، میتوانید لینک بلند خود را در خط 15 در متغیر $longUrl بنویسید و درخواست را ارسال کنید. در خروجی، لیست لینک های کوتاه شده با سرویس های مختلف با شما نمایش داده میشود.

معرفی در تلگرام - دانلود نمونه کد


در تصویر نمونه درخواست PHP، یک مثال جهت کوتاه کردن لینک همین صفحه طراحی شده است.