با استفاده از این وب سرویس، با وارد کردن نمره 2 رقمی و حرف پلاک، استان و شهر مربوط به آن پلاک ماشین را پیدا کنید. ممکن است بعضی از پلاک ها تحت پوشش نباشد که مربوط به سرویس دهنده میباشد.

جهت خرید و دریافت توکن دسترسی، اینجا کلیک کنید. - نمونه توکن دسترسی: 750394:b5d1ada54acf4185c1a114a526d0bf18


دسترسی به نسخه 1 وب سرویس، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

https://api.ineo-team.ir/PelakYab.php

با توجه به اشتراکی بودن این وب سرویس، میبایست در هنگام ارسال درخواست از طریق متد GET، پارامتر accessKey را با مقدار توکن دسترسی خود ارسال کنید:

https://api.ineo-team.ir/PelakYab.php?accessKey=750394:b5d1ada54acf4185c1a114a526d0bf18

برای استفاده از این وب سرویس، درخواست ها را باید از طریق متد GET ارسال کنیم.

نکته مهم 1: این وب سرویس دارای سیستم کنترل اسپم میباشد و در صورتی که در 6 ثانیه، بیشتر از 5 درخواست به وب سرویس ارسال کنید، آیپی شما مسدود خواهد شد و دسترسی به این وب سرویس برای شما ممکن نخواهد بود و با توجه به قوانین و شرایط استفاده از وب سرویس های آی نئو، بعد از بلاک شدن، توکن دسترسی شما مسدود خواهد شد.

نکته مهم 2: در صورتی که از کانال رسمی وب سرویس های آی نئو خارج شوید، تمامی توکن دسترسی های شما غیرفعال میشوند و برای فعال سازی مجدد، میبایست ابتدا در کانال @iNeoAPI عضو شوید و بر روی دستور /active کلیک کنید تا توسط پشتیبانی، عضویت شما بررسی و توکن دسترسی های شما مجددا فعال شوند.
پیدا کردن پلاک:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، شما میتوانید با وارد کردن نمره 2 رقمی و حرف پلاک، استان و شهر مربوطه پلاک ماشین مورد نظر را پیدا کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
accessKey اجباری توکن دسترسی شما
number اجباری نمره 2 رقمی پلاک
digit اجباری حرف فارسی پلاک

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/PelakYab.php?accessKey=750394:b5d1a***526d0bf18&number=72&digit=و
جدول کد وضعیت درخواست ها:

با استفاده از جدول زیر، میتوانید وضعیت و خطا های هر درخواست وب سرویس پلاک یاب را بررسی کنید.


لیست کد وضعیت درخواست:

کد درخواست
توضیحات
200 - successfully درخواست به موفقیت ارسال شد.
4001 - parameter_error پارامترهای اصلی و اجباری وارد نشده اند.
8 - input_error اطلاعات وارد شده توسط شما صحیح نمیباشد.

در صورتی که کد وضعیت مورد نظر، در جدول بالا نبود، جدول کامل لیست کد وضعیت درخواست ها را مطالعه کنید.
نمونه کد ارسال درخواست به زبان PHP:

ارسال درخواست از طریق متد GET با استفاده از cURL:

شما از طریق قطعه کد زیر، میتوانید با ارائه اطلاعات خواسته شده، درخواست خود را به وب سرویس ارسال کنید.

معرفی در تلگرام - دانلود نمونه کد


در تصویر نمونه درخواست PHP، یک مثال جهت دریافت اطلاعات پلاک طراحی شده است.