با استفاده از این وب سرویس، میتوانید متن های خود را به QRCode تبدیل کنید یا QRCode های ساخته شده را با استفاده از لینک، باز کنید تا محتوای آن را مشاهده کنید.

جهت دریافت توکن دسترسی، اینجا کلیک کنید. - نمونه توکن دسترسی: 750394:b5d1ada54acf4185c1a114a526d0bf18


دسترسی به نسخه 1 وب سرویس، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

https://api.ineo-team.ir/QRCode.php

با توجه به اینکه وب سرویس، نیاز به توکن دسترسی دارد، میبایست در هنگام ارسال درخواست از طریق متد GET یا POST، باید مقدار پارامتر accessKey برابر با توکن دسترسی شما باشد.

https://api.ineo-team.ir/QRCode.php?accessKey=750394:b5d1ada54acf4185c1a114a526d0bf18

برای استفاده از این وب سرویس، درخواست ها را باید از طریق متد GET یا POST ارسال کنیم.

نکته مهم 1: این وب سرویس دارای سیستم کنترل اسپم میباشد و در صورتی که در 6 ثانیه، بیشتر از 5 درخواست به وب سرویس ارسال کنید، آیپی شما مسدود خواهد شد و دسترسی به این وب سرویس برای شما ممکن نخواهد بود و با توجه به قوانین و شرایط استفاده از وب سرویس های آی نئو، بعد از بلاک شدن، توکن دسترسی شما مسدود خواهد شد.

نکته مهم 2: در صورتی که از کانال رسمی وب سرویس های آی نئو خارج شوید، تمامی توکن دسترسی های شما غیرفعال میشوند و برای فعال سازی مجدد، میبایست ابتدا در کانال @iNeoAPI عضو شوید و بر روی دستور /active کلیک کنید تا توسط پشتیبانی، عضویت شما بررسی و توکن دسترسی های شما مجددا فعال شوند.
ساخت QRCode:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از درخواست زیر، میتوانید یک QRCode بسازید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
accessKey اجباری توکن دسترسی شما
action اجباری مقدار: create
input اجباری مقدار ورودی جهت تبدیل به QRCode
size اختیاری مقدار عددی سایز، پیشفرض: 350
color اختیاری مقدار RGB رنگ QRCode، پیشفرض: 0.0.0
backgroundColor اختیاری مقدار RGB رنگ پس زمینه QRCode، پیشفرض: 255.255.255
getLink اختیاری مقدار true جهت نمایش لینک دانلود، پیشفرض: false

خروجی در حالتی که مقدار پارامتر getLink برابر با false باشد، به صورت عکس میباشد و در صورتی که مقدار true باشد، خروجی زیر را دریافت میکنید.

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/QRCode.php?accessKey=750394:b5d1a***526d0bf18&action=create&input=HelloWorld

https://api.ineo-team.ir/QRCode.php?accessKey=750394:b5d1a***526d0bf18&action=create&input=HelloWorld&color=255.0.0&backgroundColor=158.220.120
خواندن QRCode:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از درخواست زیر، میتوانید با ارائه لینک مستقیم عکس QRCode، محتوای QRCode مد نظر خود را بخوانید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
accessKey اجباری توکن دسترسی شما
action اجباری مقدار: read
link اجباری لینک عکس QRCode

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/QRCode.php?accessKey=750394:b5d1a***526d0bf18&action=read&link=https://ineo-team.ir/img/qrcode.jpg
جدول کد وضعیت درخواست ها:

با استفاده از جدول زیر، میتوانید وضعیت و خطا های هر درخواست وب سرویس QRCode را بررسی کنید.


لیست کد وضعیت درخواست:

کد درخواست
توضیحات
200 - successfully درخواست به موفقیت ارسال شد.
4001 - parameter_error پارامترهای اصلی و اجباری وارد نشده اند.
8 - input_error اطلاعات وارد شده توسط شما صحیح نمیباشد.
404 - data_error اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد.
55 - qrcode_decode_error اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد.

در صورتی که کد وضعیت مورد نظر، در جدول بالا نبود، جدول کامل لیست کد وضعیت درخواست ها را مطالعه کنید.
نمونه کد ارسال درخواست به زبان PHP:

ارسال درخواست از طریق متد GET با استفاده از cURL:

شما از طریق قطعه کد زیر، میتوانید با ارائه اطلاعات خواسته شده، درخواست خود را به وب سرویس ارسال کنید.

معرفی در تلگرام - دانلود نمونه کد


در تصویر زیر، نحوه استفاده از هر 2 در خواست وب سرویس QRCode نمایش داده شده است.