با استفاده از این وب سرویس، میتوانید از سایت اسپاتیفای، لینک مستقیم آهنگ های مورد نظر را دانلود کنید.

جهت دریافت توکن دسترسی، اینجا کلیک کنید. - نمونه توکن دسترسی: 750394:b5d1ada54acf4185c1a114a526d0bf18


دسترسی به نسخه 3 وب سرویس، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

https://api.ineo-team.ir/spotify.php

با توجه به اینکه وب سرویس، نیاز به توکن دسترسی دارد، میبایست در هنگام ارسال درخواست از طریق متد GET یا POST، باید مقدار پارامتر accessKey برابر با توکن دسترسی شما باشد.

https://api.ineo-team.ir/spotify.php?accessKey=750394:b5d1ada54acf4185c1a114a526d0bf18

برای استفاده از این وب سرویس، درخواست ها را باید از طریق متد GET یا POST ارسال کنیم.

نکته مهم 1: این وب سرویس دارای سیستم کنترل اسپم میباشد و در صورتی که در 7 ثانیه، بیشتر از 6 درخواست به وب سرویس ارسال کنید، آیپی شما مسدود خواهد شد و دسترسی به این وب سرویس برای شما ممکن نخواهد بود و با توجه به قوانین و شرایط استفاده از وب سرویس های آی نئو، بعد از بلاک شدن، توکن دسترسی شما مسدود خواهد شد.

نکته مهم 2: در صورتی که از کانال رسمی وب سرویس های آی نئو خارج شوید، تمامی توکن دسترسی های شما غیرفعال میشوند و برای فعال سازی مجدد، میبایست ابتدا در کانال @iNeoAPI عضو شوید و بر روی دستور /active کلیک کنید تا توسط پشتیبانی، عضویت شما بررسی و توکن دسترسی های شما مجددا فعال شوند.
دانلود آهنگ:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از درخواست زیر، میتوانید آهنگ مورد نظر خود را دانلود کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
accessKey اجباری توکن دسترسی شما
trackId اجباری شناسه آهنگ

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/spotify.php?accessKey=750394:b5d1a***526d0bf18&trackId=6fx5VOjqYNBHcDf5GIF5g5
جدول کد وضعیت درخواست ها:

با استفاده از جدول زیر، میتوانید وضعیت و خطا های هر درخواست وب سرویس اسپاتیفای را بررسی کنید.


لیست کد وضعیت درخواست:

کد درخواست
توضیحات
200 - successfully درخواست به موفقیت ارسال شد.
4001 - parameter_error پارامترهای اصلی و اجباری وارد نشده اند.
404 - not_found خروجی برای درخواست مورد نظر پیدا نشد.
602 - download_error امکان ساخت لینک دانلود وجود ندارد.

در صورتی که کد وضعیت مورد نظر، در جدول بالا نبود، جدول کامل لیست کد وضعیت درخواست ها را مطالعه کنید.
نمونه کد ارسال درخواست به زبان PHP: (ندارد)

ارسال درخواست از طریق متد GET با استفاده از cURL:

معرفی در تلگرام