با استفاده از این وب سرویس، میتوانید اطلاعات مربوط به پروتکل امنیتی SSL وب سایت ها را دریافت کنید.


دسترسی به نسخه 1 وب سرویس، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

https://api.ineo-team.ir/ssl.php

برای استفاده از این وب سرویس، درخواست ها را باید از طریق متد GET ارسال کنیم.
دریافت اطلاعات SSL یک سایت:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید اطلاعاتی از قبیل زمان شروع و اتمام اعتبار پروتکل و سریال آن را دریافت کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
domain اجباری آدرس دامنه

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/ssl.php?domain=https://ineo-team.ir
جدول کد وضعیت درخواست ها:

با استفاده از جدول زیر، میتوانید وضعیت و خطا های هر درخواست وب سرویس اطلاعات پروتکل SSL را بررسی کنید.


لیست کد وضعیت درخواست:

کد درخواست
توضیحات
200 - successfully درخواست به موفقیت ارسال شد.
4001 - parameter_error پارامترهای اصلی و اجباری وارد نشده اند.

در صورتی که کد وضعیت مورد نظر، در جدول بالا نبود، جدول کامل لیست کد وضعیت درخواست ها را مطالعه کنید.
نمونه کد ارسال درخواست به زبان PHP:

ارسال درخواست از طریق متد GET با استفاده از cURL:

شما از طریق قطعه کد زیر، میتوانید تمامی درخواست ها را به وب سرویس دریافت اطلاعات SSL آی نئو تیم ارسال کنید، کافیست مقدار پارامتر domain را از طریق فانکشن مربوطه به همراه https، از طریق کد زیر به وب سرویس ارسال کنید.

معرفی در تلگرام - دانلود نمونه کد


تصویر زیر، قطعه کد ارسال درخواست میباشد که مقدار پارامترها به صورت کامنت مشخص شده است.