وقتی از وب سرویس های آی نئو استفاده میکنید، در خروجی با قسمتی به نام status_code روبرو میشوید که مقدار آن به صورت عددی است. مقدار این قسمت، خروجی و وضعیت درخواست شما به وب سرویس را نمایش میدهد که هر کدام معنای خود را دارد که در ادامه با آن ها آشنا خواهید شد.
کد وضعیت درخواست:

بعد از ارسال درخواست به وب سرویس آی نئو، خروجی درخواست به صورت JSON به شما نمایش داده میشود. در قسمت status_code، یک سری اعداد به شما نمایش داده میشود که هر کدام معنای مربوط به خود را دارند که در جدول زیر، لیست این کدها جمع آوری شده است.


لیست کد وضعیت درخواست:

کد درخواست
توضیحات
200 - successfully درخواست به موفقیت ارسال شد.
400 - bad_request سرور قادر به تشخیص درخواست نمیباشد.
4001 - parameter_error پارامترهای اصلی و اجباری وارد نشده اند.
401 - authentication_error توکن دسترسی نادرست است.
402 - data_error درخواست با خطا روبرو شده است. (در صورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.)
403 - access_deniad دسترسی مجاز نمیباشد.
404 - data_error اطلاعاتی جهت نمایش خروجی وجود ندارد.
408 - user_blocked شناسه تلگرام صاحب توکن دسترسی مسدود شده است.
12 - ip_limited فعال بودن قابلیت محدودیت آیپی و مجاز نبودن آیپی ارسال کننده درخواست.
33 - activity_error خطا در فعالیت.
66 - offline وب سرویس های اشتراکی خاموش هستند.
1 - country_error شماره موبایل وارد شده مربوط به کشور ایران نیست.
2 - ip_country_error آیپی شما مربوط به کشور ایران نیست.
3 - phone_invalid فرمت شماره موبایل اشتباه است.
8 - input_error اطلاعات وارد شده توسط شما صحیح نمیباشد.
72 - ip_error فرمت آیپی ارسال شده اشتباه است.
10 - ip_blocked آیپی مورد نظر مسدود شده است و اجازه دسترسی ندارد.
6 - no_charge شارژ پنل وب سرویس شما به اتمام رسیده است.
101 - bot_token_invalid توکن ربات تلگرام مورد نظر نادرست است.
0 - unknown_error خطای نامشخصی رخ داده است. (در صورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.)
13 - fail خطا در پردازش درخواست.
429 - too_many_requests تعداد درخواست های شما بیش از حد مجاز است.
503 - service_unavailable سرویس در دسترس نمیباشد.
500 - internal_server_error خطایی در سرور داخلی رخ داده است.
502, 504 - server_error ارتباط با سرور برقرار نشده است.