با استفاده از این وب سرویس، میتوانید لیست سابدامین های یک وب سایت را دریافت کنید.

جهت خرید و دریافت توکن دسترسی، اینجا کلیک کنید. - نمونه توکن دسترسی: 723586:73e0e169c36f91f5e0fd23c6efd8d6c1


دسترسی به نسخه 2 وب سرویس، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

https://api.ineo-team.ir/subdomain.php

با توجه به اشتراکی بودن این وب سرویس، میبایست در هنگام ارسال درخواست از طریق متد GET، پارامتر accessKey را با مقدار توکن دسترسی خود ارسال کنید:

https://api.ineo-team.ir/subdomain.php?accessKey=933009:73f6b7169c7f79216889e0e131c45708

برای استفاده از این وب سرویس، درخواست ها را باید از طریق متد GET ارسال کنیم.

نکته مهم 1: این وب سرویس دارای سیستم کنترل اسپم میباشد و در صورتی که در 6 ثانیه، بیشتر از 4 درخواست به وب سرویس ارسال کنید، آیپی شما مسدود خواهد شد و دسترسی به این وب سرویس برای شما ممکن نخواهد بود و با توجه به قوانین و شرایط استفاده از وب سرویس های آی نئو، بعد از بلاک شدن، توکن دسترسی شما مسدود خواهد شد.

نکته مهم 2: در صورتی که از کانال رسمی وب سرویس های آی نئو خارج شوید، تمامی توکن دسترسی های شما غیرفعال میشوند و برای فعال سازی مجدد، میبایست ابتدا در کانال @iNeoAPI عضو شوید و بر روی دستور /active کلیک کنید تا توسط پشتیبانی، عضویت شما بررسی و توکن دسترسی های شما مجددا فعال شوند.
دریافت لیست سابدامین ها:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید لیست سابدامین های یک وب سایت را دریافت کنید. دقت داشته باشید که این وب سرویس، لیست کامل را برای وب سایت هایی که تعداد سابدامین های آنها بالاست نمایش نمیدهد و فقط تعدادی را نمایش میدهد. دقت داشته باشید که باید دامین را بدون http و https و www وارد کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
accessKey اجباری توکن دسترسی وب سرویس
domain اجباری آدرس سایت مورد نظر

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/subdomain.php?accessKey=933009:73f6b716***c45708&domain=ineo-team.ir
جدول کد وضعیت درخواست ها:

با استفاده از جدول زیر، میتوانید وضعیت و خطا های هر درخواست وب سرویس دریافت لیست سابدامین ها را بررسی کنید.


لیست کد وضعیت درخواست:

کد درخواست
توضیحات
200 - successfully درخواست به موفقیت ارسال شد.
4001 - parameter_error پارامترهای اصلی و اجباری وارد نشده اند.

در صورتی که کد وضعیت مورد نظر، در جدول بالا نبود، جدول کامل لیست کد وضعیت درخواست ها را مطالعه کنید.
نمونه کد ارسال درخواست به زبان PHP:

ارسال درخواست از طریق متد GET با استفاده از cURL:

شما از طریق قطعه کد زیر، میتوانید آدرس دامین مورد نظر را به متغیر domain ارسال کنید و لیست سابدامین های یک وب سایت را دریافت کنید.

معرفی در تلگرام - دانلود نمونه کد


تصویر زیر، قطعه کد ارسال درخواست میباشد که مقدار متغیر accessKey باید برابر با توکن دسترسی شما و مقدار متغیر domain باید برابر با آدرس دامین مورد نظر باشد.