با استفاده از این وب سرویس، میتوانید بسته یا پاکت خود را در تیپاکس رهگیری کنید و اطلاعات نمایندگی فرستنده و دریافت کننده را مشاهده کنید.

جهت دریافت توکن دسترسی، اینجا کلیک کنید. - نمونه توکن دسترسی: 750394:b5d1ada54acf4185c1a114a526d0bf18


دسترسی به نسخه 1 وب سرویس، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

https://api.ineo-team.ir/Tipax.php

با توجه به اینکه وب سرویس، نیاز به توکن دسترسی دارد، میبایست در هنگام ارسال درخواست از طریق متد GET یا POST، باید مقدار پارامتر accessKey برابر با توکن دسترسی شما باشد.

https://api.ineo-team.ir/Tipax.php?accessKey=750394:b5d1ada54acf4185c1a114a526d0bf18

برای استفاده از این وب سرویس، درخواست ها را باید از طریق متد GET یا POST ارسال کنیم.

نکته مهم 1: این وب سرویس دارای سیستم کنترل اسپم میباشد و در صورتی که در 6 ثانیه، بیشتر از 5 درخواست به وب سرویس ارسال کنید، آیپی شما مسدود خواهد شد و دسترسی به این وب سرویس برای شما ممکن نخواهد بود و با توجه به قوانین و شرایط استفاده از وب سرویس های آی نئو، بعد از بلاک شدن، توکن دسترسی شما مسدود خواهد شد.

نکته مهم 2: در صورتی که از کانال رسمی وب سرویس های آی نئو خارج شوید، تمامی توکن دسترسی های شما غیرفعال میشوند و برای فعال سازی مجدد، میبایست ابتدا در کانال @iNeoAPI عضو شوید و بر روی دستور /active کلیک کنید تا توسط پشتیبانی، عضویت شما بررسی و توکن دسترسی های شما مجددا فعال شوند.
رهگیری:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از درخواست زیر، میتوانید بسته یا پاکت خود را رهگیری کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
accessKey اجباری توکن دسترسی شما
action اجباری مقدار: tracking
id اجباری کد رهگیری

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/Tipax.php?accessKey=750394:b5d1a***526d0bf18&action=tracking&id=12345678901234567890
اطلاعات نمایندگی:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از درخواست زیر، میتوانید اطلاعات نمایندگی فرستنده/گیرنده را دریافت کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
accessKey اجباری توکن دسترسی شما
action اجباری مقدار: office
username اجباری نام کاربری نمایندگی

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/Tipax.php?accessKey=750394:b5d1a***526d0bf18&action=office&username=noor
جدول کد وضعیت درخواست ها:

با استفاده از جدول زیر، میتوانید وضعیت و خطا های هر درخواست وب سرویس تیپاکس را بررسی کنید.


لیست کد وضعیت درخواست:

کد درخواست
توضیحات
200 - successfully درخواست به موفقیت ارسال شد.
4001 - parameter_error پارامترهای اصلی و اجباری وارد نشده اند.
8 - input_error اطلاعات وارد شده توسط شما صحیح نمیباشد.
404 - not_found خروجی برای درخواست مورد نظر پیدا نشد.

در صورتی که کد وضعیت مورد نظر، در جدول بالا نبود، جدول کامل لیست کد وضعیت درخواست ها را مطالعه کنید.
نمونه کد ارسال درخواست به زبان PHP:

ارسال درخواست از طریق متد POST با استفاده از cURL:

با استفاده از قطعه کد زیر به زبان PHP، شما میتوانید از تمامی قابلیت های این وب سرویس استفاده کنید. کافیست توکن دسترسی خود را جایگزین عبارت YOUR-ACCESS-TOKEN کنید.

معرفی در تلگرام - دانلود نمونه کد


در تصویر زیر، نحوه ارسال درخواست به روش POST را مشاهده میکنید.